ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հաճախ հանդիպող առանձին սոմատիկ պաթոլոգիաներ երեխաների մոտ, վարման եվ հսկողության առանձնահատկությունները արտահիվանդանոցային պայմաններում» դասաընթաց

Թիրախային լսարան՝ մանկաբույժներ, ընտանեկան բիշկներ, նյարդաբաններ, երիկամաբաններ, ռևմատոլոգներ, գաստրոէնտերոլոգներ, իմունոլոգներ, ալերգոլոգներ։ Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 8-16 հոգի:

Ծրագիր