ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
««Աուրիկուլոթերապիա (աուրիկուլոակուպունկտուրա)» թեմայով դասընթաց

2023թ.-ի հոկտեմբերի 1-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան («Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի Վերկանգնողական և սպորտային բժշկության ամբիոն, («Աքսիոմեդ» վնասվածքաբանական վերականգնողական կլինիկա)) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-ռեֆլեքսաթերապևտներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 29 տեսական և 29 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ (010)58-31-01

Ծրագիր