ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վիրահատարանի և վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները»

2023թ․ փետրվարի 1-ից կրկնողաբար Երևան քաղաքում և առցանց՝ «Զում» հարթակում, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «Վիրահատարանի և վիրակապարանի բուժքույրերի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ վիրահատարանի և վիրակապարանի բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 19 տեսական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր