ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական գործի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով դասընթաց

Փետրվարի 5-ից մարտի 8-ը (շարունակաբար), 2024թ., ք․ Երևան (««Ազգային բժշկական պալատ» մասնագիտական միություն» ՀԿ գրասենյակ) և/կամ առցանց («Զում» հարթակ) ««Ազգային բժշկական պալատ» մասնագիտական միություն» ՀԿ • Գրություն՝ 01.07.- 02.08. • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր, մանկաբարձներ, լաբորանտներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 50 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 96 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ՝ 043-00-71-07

Ծրագիր