ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընդլայնված սիրտ-թոքային վերակենդանացման կլինիկական ուղեցույց» թեմայով սեմինարի ծրագիր

«Ընդլայնված սիրտ-թոքային վերակենդանացման կլինիկական ուղեցույց» թեմայով սեմինարի ծրագիրը։ Նոյեմբերի 14, 2018թ.

Ծրագիր