ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առողջ ապրելակերպի հիմունքներ»

2023թ.-ից (պարբերաբար)Երևան քաղաքում և առցանց («ZOOM» հարթակում), ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ կողմից կանցկացվի «Առողջ ապրելակերպի հիմունքներ» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ Ընտանեկան բուժքույրեր, ԱԱՊ թերապևտիկ բուժքույրեր։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 25 տեսական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010 235310, 011 300088 հեռախոսահամարներով:

Ծրագիր