ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կենսապահովության ընթացակարգերի ուսուցում» թեմայով դասընթաց

2023թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան («Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» ՓԲԸ) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ, «Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» ՓԲԸ • Թիրախային լսարան՝ կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման մասնագետներ, լաբորանտներ, նմուշառող բույժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-35 հոգի • մասնակից ավագ բուժաշխատողներին շնորհել ՇՄԶ 15 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ. մասնակից միջին բուժաշխատողներին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Ռուզաննա Հարությունյանին՝ ՇՄԶ 15 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, Թամարա Հովսեփյանին՝ ՇՄԶ 15 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010 23 53 10

Ծրագիր