ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԻԱՎ վարակ» թեմայով դասընթացի «ՄԻԱՎ վարակի արդիական հարցեր» թեմատիկ ցիկլի ծրագիր

«ՄԻԱՎ վարակ» թեմայով դասընթացի «ՄԻԱՎ վարակի արդիական հարցեր» թեմատիկ ցիկլի ծրագիր

Ծրագիր