ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի 22-րդ տարեկան կոնգրես

2022թ. սեպտեմբերի 23-ից 24-ը Երևանում (Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ) տեղի կունենա «Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիա» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի 22-րդ տարեկան կոնգրես։ Կոնգրեսի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, կոնգրեսի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 9 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր