ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Էլեկտրոնային առողջապահություն. Գործնական հմտությունների հիմունքները» թեմայով դասընթացի ծրագիրը (մայիս – նոյեմբեր, 2018թ.)

Մայիս - նոյեմբեր 2018 թ․, ք Երևան (ՀՀ ԱՆ Ավդալբեկյանի անվ․ Առողջապահության ազգային իստիտուտ)

Ծրագիր