ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկաբուժության արդի խնդիրները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Ընտանեկան բժշկության ամբիոն կամ առցանց՝ «Զում» հարթակ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Մանկաբուժության արդի խնդիրները» թեմայով դասընթացը: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 32 տեսական և 11 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Մարինա Օհանյանին՝ ՇՄԶ 32 տեսական և 11 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 091-31-99-37։

Ծրագիր