ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների պլանավորումը եվ իրականացումը՝ գործնական հմտությունների ուսուցանմամբ» թեմայով հնգօրյա դասընթաց

«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների պլանավորումը եվ իրականացումը՝ գործնական հմտությունների ուսուցանմամբ» թեմայով հնգօրյա դասընթաց: 2022թ.-ի մայիսից (կրկնողաբար), ք. Երևան ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, ՀՀ ԱՆ ՀՎԿԱԿ, «Վարդանանց» նորարարական բժշկական կենտրոն: Թիրախային լսարանը՝ Իմուն կաբինետի և պատրոնաժ բուժքույրեր, ինչպես նաև երեխայի հսկողության և իմունոկանխարգելման գործընթացում ներգրավված այլ բուժքույրեր Ակնկալվող մասնակիցների թիվը՝ 6-12 բուժքույր

Ծրագիր