ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմունաախտորոշման և իմունաթերապիայի արդի հիմնախնդիրները» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիրը (ապրիլի 16-17, 2018թ.)

Ապրիլի 16-17 2018թ., ք. Երևան (Մ. Հերացու անվ. ԵՊԲՀ-ի «Կարմիր դահլիճ») Մ. Հերացու անվ. ԵՊԲՀ, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիա, Սանկտ-Պետերբուրգի Պաստերի անվ. համաճարակաբանության և միկրոբիոլոգիայի ԳՀԻ, Ակադեմիկոս Ի.Պ. Պավլովի անվ. ՍՊբՊԲՀ, Ռուսաստանի իմունոլոգների գիտական ընկերություն, Ռուսաստանի ալերգոլոգների և կլինիկական իմունոլոգների ասոցիացիա, Ալերգոլոգիայի և իմունոլոգիայի հայկական ասոցիացիա

Ծրագիր