ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վինիրներ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

Փետրվարի 2, 3, 4 և 9, 2022թ., ք. Երևան («Ստոմ Լայն» ստոմատոլոգիական կենտրոն) «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ

Ծրագիր