«Պտղի սեռով պայմանավորված խտրական ընտրության կանխարգելումը բուժաշխատողների վերաբերմունքի փոփոխության եւ խորհրդատվական հմտությունների բարելավման միջոցով». ուղեցույց դասավանդողների համար

Սույն ուղեցույցը «Պտղի սեռով պայմանավորված խտրական ընտրության կանխարգելումը

բուժաշխատողների վերաբերմունքի փոփոխության եւ խորհրդատվական հմտությունների

բարելավման միջոցով» կրթական ձեռնարկի անբաժանելի մասն է և նախատեսված է դասընթացավարների համար, որպես ուղենիշ՝ ձեռնարկի դասավանդման գործընթացում:

Դիտել/Ներբեռնել զեկույցը
Առկա է նաև անգլերեն տարբերակը, դիտելու կամ ներբեռնելու համար սեղմեք ԱՅՍՏԵՂ