Գերդոզավորման դեպքերի կանխարգելման մեթոդիկայի վերաբերյալ զեկույց, 2020

Գերդոզավորման դեպքերի կանխարգելման մեթոդիկայի վերաբերյալ 2020

թվականի զեկույցը թվով առաջին աշխատությունն է Հայաստանում, որը

նպատակ է հետապնդում բարձրացնել գործող իրավական կառուցակարգերի և

հանրության իրազեկման աստիճանը, որոնք կարող են օգտագործվել ԹՆՕ

հանրույթի շրջանում թմրամիջոցների օգտագործումից առաջացող մահերը

կանխելու նպատակով, ինչպես նաև հաշվի առնելով միջազգային փորձի

լավագույն օրինակները՝ որդեգրել ազգային ռազմավարություն ու

միջոցառումներ, և պատշաճ կիրառում ստանալու դեպքում՝ ապահովել

թմրամիջոցներից մահացության դեպքերը կանխարգելելու դրական

ցուցանիշներ:

Դիտել/Ներբեռնել զեկույցը