Առողջապահության Համակարգի Գործունեության Գնահատում, 2023

Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման (ԱՀԳԳ) 2023 թվականի զեկույցում ներկայացված են ՀՀ բնակչության ժողովրդագրական, առողջությունը բնութագրող, ինչպես նաև հիվանդացության և մահացության տվյալների վերլուծությունն՝ ըստ առավել տարածված նոզոլոգիաների, սեռատարիքային խմբերի: Զեկույցը նախատեսված է առողջապահության համակարգի կազմակերպիչների, բժիշկների առողջապահության ոլորտի փորձագետների և այլ մասնագետների համար:

Դիտել/Ներբեռնել զեկույցը
Առկա է նաև անգլերեն տարբերակը, դիտելու կամ ներբեռնելու համար սեղմեք ԱՅՍՏԵՂ