Եվրոմիության TAIEX Փորձագիտական առաքելությունը (Expert Mission) Պաթոլոգիայի ՝ ախտաբանական անատոմիայի և դատական բժշկության բնագավառներում

Հունիսի 26-27-ին Առողջապահության Ազգային ինստիտուտում կայացավ Եվրոմիության TAIEX Փորձագիտական առաքելությունը (Expert Mission) Պաթոլոգիայի ՝ ախտաբանական անատոմիայի և դատական բժշկության բնագավառներում;:
Այս փորձագիտական առաքելության նպատակն է ապահովել Եվրոպական Միության լավագույն փորձը `օրենսդրական պահանջների և տեխնիկական միջոցների վերաբերյալ, որոնք կներկայացվեն պաթոլոգիայի եւ դատաբժշկական բժշկական ոլորտներին իրենց պարտականությունների կատարման համար: Սա կներառի հետևյալը.
- Որակի կառավարման ստանդարտների և հավատարմագրման վերահսկողություն պաթոլոգիայի և դատաբժշկական բնագավառներում
- ներկայիս կարգավիճակի քննարկումը, երկու ոլորտների հստակ տարանջատումը, պարտականությունների սահմանափակումները, ինչպես նաևւ համագործակցային գործողությունները նրանց միջև գործնական եւ գիտական հարաբերությունների ամրապնդման համար:
Առաքելությանը մասնակցել են Էստոնիայի դատաբժշկական կենտրոնի տնօրեն Ullar Lanoն, որակի մասնագետ Merike Rump-ը, դատաբժշկական և ախտաբանական անատոմիայի ամբիոնի ղեկավար, պրոֆեսոր Marika Väli-ն: Հայաստանը առաքելության շրջանակներում ներկայացնում էին ՀՀ ԱՆ փոխնախարար Ս. Ա. Խաչատրյանը, ՀՀ ԱՆ գլխավոր դատաբժշկական փորձագտ Մ.Ս. Բիշարյանը, ՀՀ Ան գլխավոր պաթանատոմ Փ. Ս. Խաչատրյանը, դատաբժշկական և ապաթանատոմիական բաժանմունքների մի շարք ղեկավարներ, որակի մասնագետներ: