ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հետվիրահատական շրջանում մանկաբարձա-գինեկոլոգիական դեպքերի վարման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Երևանի Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամի Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 2 ամբիոն՝ Մարգարյան փող. 6/2), առցանց («Զում» հարթակ) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 02․10-13․10 • Թիրախային լսարան՝ մանկաբարձուհիներ, բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում՝ 1-15 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 84 տեսական և 36 գործնական կրեդիտ. դասընթացավար Աննա Աղաջանյանին՝ ՇՄԶ 84 տեսական և 36 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր