ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հետվիրահատական շրջանում մանկաբարձա-գինեկոլոգիական դեպքերի վարման ժամանակակից մոտեցումները»

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Երևանի Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամի Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 2 ամբիոն՝ Մարգարյան փող. 6/2), առցանց («Զում» հարթակ) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 30.10-10.11 • Թիրախային լսարան՝ մանկաբարձուհիներ, բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում՝ 1-15 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 84 տեսական և 36 գործնական կրեդիտ. դասընթացավար Աննա Աղաջանյանին՝ ՇՄԶ 84 տեսական և 36 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010 58 31 01

Ծրագիր