Ծխելը դադարեցնելուն ուղղված բուժում և խորհրդատվական ծառայութուններ դասավանդողի համար

Վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպումը պահանջում է կարգավորել հետևյալ գործնական խնդիրները՝ երբ և որտեղ անցկացնել դասընթացը, աշխատանքային խմբի ձևավորում, դասընթացի ծրագրի և օրակարգի կազմում, մասնակիցների ընտրություն, լոգիստիկայի և անհրաժեշտ միջոցների ապահովում: 

Դիտել/Ներբեռնել զեկույցը