ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ (ՏՐԱՎՄԱՏԻԶՄԻ) ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

«Վնասվածքների (տրավմատիզմի) հիմնախնդիրներն աշխարհում և Հայաստանում» զեկույցում արտացոլված են վնասվածքների վերաբերյալ առկա իրավիճակային վերլուծությունը (ըստ ԱՀԿ և  ազգային վիճակագրական տվյալների), գործող ռազմավարություններն և օրենսդրությունները,  Հայաստանում վնասվածքների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման գործընթացն և վնասվածքների  ռեգիստրի ստեղծման ու վարման միջազգային փորձը: 
Զեկույցը նախատեսված է առողջապահական համակարգի կազմակերպիչների, առողջապահության  ոլորտի փորձագետների, բժիշկների և այլ շահագրգիռ մասնագետների համար: 

Դիտել/Ներբեռնել զեկույցը
Առկա է նաև անգլերեն տարբերակը, դիտելու կամ ներբեռնելու համար սեղմեք ԱՅՍՏԵՂ