«Առողջություն և առողջապահություն» վիճակագրական տարեգիրք, 2014թ.

Տարեգիրքը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ, Առողջապահության տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնի կողմից հավաքագրված տվյալները, որոնց հիմքում են ՀՀ առողջապահությանը նախարարություն ներկայացվող տարեկան պետական հաշվետվությունների փաթեթները: Տարեգիրքը համալրված է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ) կողմից ներկայացված որոշ ժողովրդագրական տվյալներով:

Դիտել/Ներբեռնել զեկույցը