«Առողջություն և առողջապահություն» վիճակագրական տարեգիրք, 2020թ.

«Առողջություն և առողջապահություն» վիճակագրական տարեգրքում ներկայացված են ՀՀ բնակչության առողջության և առողջապահության համակարգի գործունեությունը բնութագրող առանցքային ցուցանիշները:

Դիտել/Ներբեռնել զեկույցը