Մոր և մանկան առողջություն

«Մոր և մանկան առողջություն» վիճակագրական տարեգրքում ներկայացված են ՀՀ բնակչության մոր և մանկան առողջությանը, իմունոկանխարգելմանը, մարդկային ներուժին և նրանց սատարող առողջապահության համակարգի գործունեությունը բնութագրող առանցքային ցուցանիշները:

Դիտել/Ներբեռնել զեկույցը