"Մոր եւ մանկան առողջություն" վիճակագրական տարեգիրք

"Մոր եւ մանկան առողջություն" վիճակագրական տարեգրքում ներկայացված են նորածինների,
երեխաների, ծննդկանների եւ կանանց առողջության վիճակը բնութագրող 2021թ ցուցանիշները:
Տարեգիրքը նախատեսված է մոր եւ մանկան առողջության պահպանման եւ վերարտադրողական
առողջության բնագավառի բժիշկների, մանկաբույժների, առողջապահության ոլորտի փորձագետների եւ այլ
մասնագետների համար:

Դիտել/Ներբեռնել զեկույցը